Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 294)
Detail práce
  
Morfogeneze orálního skeletu mihule ve vztahu k evoluci čelistí
Název práce v češtině: Morfogeneze orálního skeletu mihule ve vztahu k evoluci čelistí
Název v anglickém jazyce: Morphogenesis of oral skeleton in lamprey with implications for jaw evolution
Klíčová slova: evoluce, ontogeneze, mihule, čelisti, chrupavka, mukochrupavka, evodevo, morfogeneze
Klíčová slova anglicky: evolution, development, lamprey, jaws, cartilage, mucocartilage, evodevo, morphogenesis
Akademický rok vypsání: 2010/2011
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: angličtina
Ústav: Katedra zoologie (31-170)
Vedoucí / školitel: Mgr. Robert Černý, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 16.12.2010
Datum zadání: 20.01.2011
Datum odevzdání elektronické podoby:27.08.2012
Datum odevzdání tištěné podoby:27.08.2012
Datum proběhlé obhajoby: 17.09.2012
Oponenti: Mgr. Dávid Jandzík, Ph.D.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK