Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 290)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Role transportu tubulinu mezi jádrem a cytoplazmou
Název práce v češtině: Role transportu tubulinu mezi jádrem a cytoplazmou
Název v anglickém jazyce: The role of tubulin transport between the nucleus and the cytoplasm
Klíčová slova: tubulin; jádro; jaderné exportní sekvence; jaderný export
Klíčová slova anglicky: tubulin; nucleus; nuclear export sequence; nuclear export
Akademický rok vypsání: 2010/2011
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra experimentální biologie rostlin (31-130)
Vedoucí / školitel: RNDr. Kateřina Schwarzerová, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 26.11.2010
Datum zadání: 24.01.2011
Datum odevzdání elektronické podoby:24.08.2012
Datum odevzdání tištěné podoby:27.08.2012
Datum proběhlé obhajoby: 13.09.2012
Oponenti: prof. RNDr. Eva Zažímalová, CSc.
 
 
 
Konzultanti: RNDr. Jan Petrášek, Ph.D.
RNDr. Lukáš Fischer, Ph.D.
Předběžná náplň práce
1. Otestovat funkčnost jaderných exportních sekvencía- a β-tubulinu v živočišných buňkách.

2. Otestovat vliv exprese b-tubulinů nesoucích mutace v jaderných exportních sekvencích na buňky tabákové kultury BY-2.

3. Zjistit lokalizaci mutovaných tubulinů v rostlinách Arabidopsis thaliana.

4. Otestovat vliv exprese mutovaného tubulinu na rostliny Arabidopsis thaliana.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
1. To test the function of the nuclear export sequences of a- and b-tubulin in animal cells.

2. To test the effect of expression of b-tubulins carrying mutations in nuclear export sequences on tobacco BY-2 cells.

3. To determine the localization of mutated tubulins in Arabidopsis thaliana plants.

4. To test the effect of expression of mutated tubulin on Arabidopsis thaliana plants.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK