Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 278)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Multi-Agent systems and organizations
Název práce v češtině: Multi-Agent systems and organizations
Název v anglickém jazyce: Multi-Agent systems and organizations
Klíčová slova: multiagentové systémy, organizácie, role, metamodel
Klíčová slova anglicky: multi-agent systems, organizations, roles, metamodel
Akademický rok vypsání: 2011/2012
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: angličtina
Ústav: Katedra teoretické informatiky a matematické logiky (32-KTIML)
Vedoucí / školitel: prof. RNDr. Petr Štěpánek, DrSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 29.03.2012
Datum zadání: 03.04.2012
Datum potvrzení stud. oddělením: 06.04.2012
Datum a čas obhajoby: 21.05.2012 10:00
Datum odevzdání elektronické podoby:12.04.2012
Datum odevzdání tištěné podoby:13.04.2012
Datum proběhlé obhajoby: 21.05.2012
Oponenti: Mgr. Roman Neruda, CSc.
 
 
 
Zásady pro vypracování
First, get acquainted with the clasical paper [2] and connected poaper [5]. Explore models fro Workshop [4] and agent systems for hierarchical organizations [1]. Give proposal for such a system or extend some of the existing ones.
Propose the implementation of your chosen multi-agent system.
Seznam odborné literatury
[1] Erasmo Montealegre, Vazquez and Fabiola Lopez y Lopez. An agent-based
model for hierachical organizations 2006 ...

[2] Jacques Ferber and Olivier Gutknecht, A Meta-Model for the Analysis
and Design of Organizations in Multi-Agent Systems}, (1997) ...

[3] Coordination, Organizations, Institutions, and Norms in Agent
Systems II ; AAMAS 2006 and ECAI 2006

[4]InternationalWorkshops, COIN 2006 Hakodate, Japan, May 9, 2006, Lecture Notes in Artificial
Intelligence 4386, Springer 2007

[5] Jacques Ferber, Olivier Gutknecht, and Fabien Michel; From Agents
to Organizations: an Organizational View of Multi-Agent Systems, in:
Agent-Oriented Software Engineering (AOSE) IV, P. Giorgini, Jörg Müller,
James Odell, eds, Melbourne, July 2003, LNCS 2935, pp. 214-230, 2004 ? 1
Předběžná náplň práce
Hierarchicaly organized Multi-agent Systems are very actual topic of research, because they give many new possibilities of applications. The goal of the Thesis is to give a project of such a Multi-agent System
and implement it.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK