Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Navrh a implementace GUI pro program editujici PDF
Název práce v jazyce práce (slovenština): Navrh a implementace GUI pro program editujici PDF
Název práce v češtině: Navrh a implementace GUI pro program editujici P
Název v anglickém jazyce: Designing and implementing GUI for PDF Editor
Klíčová slova: pdf, implementace, c++
Klíčová slova anglicky: pdf, software implementation, c++
Akademický rok vypsání: 2010/2011
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: slovenština
Ústav: Katedra softwarového inženýrství (32-KSI)
Vedoucí / školitel: RNDr. Jozef Mišutka, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 16.11.2010
Datum zadání: 16.11.2010
Datum a čas obhajoby: 07.09.2011 09:00
Datum odevzdání elektronické podoby:07.08.2011
Datum odevzdání tištěné podoby:05.08.2011
Datum proběhlé obhajoby: 07.09.2011
Oponenti: Mgr. Petr Lasák
 
 
 
Zásady pro vypracování
Studen navrhne a implementuje graficke rozhrani s pouzitim QT4 a kniznice pdfedit umoznujici editace PDF. Funkcnost bude z vetsi casti zaobstaravat Pdfedit library. Preferuje se pouzitelnost a jednoduchost.
Seznam odborné literatury
[1] Ben Shneiderman, Catherine Plaisant: Designing the User Interface: Strategies for Effective Human-Computer Interaction, 4/E, 2005
[2] The PDF reference, http://partners.adobe.com/public/developer/en/pdf/PDFReference.pdf
[3] Pdfedit, http://sourceforge.net/projects/pdfedit
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK