Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 362)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Particle Identification using Ring Cherenkov Detector Technology at Compass
Název práce v češtině:
Název v anglickém jazyce: Particle Identification using Ring Cherenkov Detector Technology at Compass
Klíčová slova: Particle identification, RICH detector, THGEM detector
Klíčová slova anglicky: Particle identification, RICH detector, THGEM detector
Akademický rok vypsání: 2010/2011
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: angličtina
Ústav: Katedra fyziky nízkých teplot (32-KFNT)
Vedoucí / školitel: prof. Ing. Miroslav Finger, DrSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 13.11.2010
Datum zadání: 25.02.2011
Konzultanti: RNDr. Ivan Procházka, CSc.
Zásady pro vypracování
1) Getting acquainted with the goals of COMPASS experiment
2) Getting acquainted with the principles of particle identification using Ring Cherenkov (RICH) technology
3) Development of thick gas electron multipliers (THGEM) for RICH applications
Seznam odborné literatury
1. P. Abbon et al., NIMA 577 (2007) 455-518
2. P. Abbon et al., EPJ ST 162 (2008) 251-257
3. P. Abbon et al., NIMA 559 (2007) 23-26
Předběžná náplň práce
- COMPASS experiment at CERN
- RICH detector
- currently installed detector Cherenkov light detectors
- before upgrade
- upgrade motivation
- limitations of MWPC
- why we want to upgrade MWPC to THGEM
- short introduction of THGEM detectors
- characterization of THGEM ( dependencies on parameters like thickness, pitch, hole diameter, rim,...)
- tests which have been used
- photon detection by THGEM
- extraction of photoelectrons
- results
- TEST BEAM in 2010
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
- COMPASS experiment at CERN
- RICH detector
- currently installed detector Cherenkov light detectors
- before upgrade
- upgrade motivation
- limitations of MWPC
- why we want to upgrade MWPC to THGEM
- short introduction of THGEM detectors
- characterization of THGEM ( dependencies on parameters like thickness, pitch, hole diameter, rim,...)
- tests which have been used
- photon detection by THGEM
- extraction of photoelectrons
- results
- TEST BEAM in 2010
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK