Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 285)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Aplikace pro zpracování stavebních rozpočtů
Název práce v češtině: Aplikace pro zpracování stavebních rozpočtů
Název v anglickém jazyce: Application for Construction Cost Calculations
Klíčová slova: Rozpočtování staveb, Kalkulace
Klíčová slova anglicky: Costs calculation of constructions
Akademický rok vypsání: 2010/2011
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra distribuovaných a spolehlivých systémů (32-KDSS)
Vedoucí / školitel: Mgr. Pavel Ježek, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 11.11.2010
Datum zadání: 11.11.2010
Datum a čas obhajoby: 07.09.2011 09:00
Datum odevzdání elektronické podoby:04.08.2011
Datum odevzdání tištěné podoby:05.08.2011
Datum proběhlé obhajoby: 07.09.2011
Oponenti: RNDr. Michal Malohlava, Ph.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Cílem práce je vytvořit aplikaci, která bude sloužit pracovníkům stavební firmy jako nástroj pro výpočet výsledných cen staveb či rekonstrukcí, kontrolu jejich průběhu a následnou fakturaci investorům. Aplikace umožní rozplánování stavby či rekonstrukce do několika etap, pomocí kterých se může její průběh kontrolovat.
Aplikace bude napojena na databázi umístěnou na SQL serveru, obsahující seznam materiálů, prací a strojů, které má stavební firma k dispozici - tato data budou sloužit jako vstupní informace pro aplikaci. Výstupem aplikace budou faktury po jednotlivých etapách stavby či rekonstrukce nebo celková faktura. Aplikace musí být navržena modulárně, aby byla přizpůsobitelná potřebám jednotlivých uživatelů - rozpočtáře, stavbyvedoucího, investorů, atd. Implementovány musí být minimálně moduly pro automatické zpracování některých stavebních výpočtů: spotřeby materiálů při pokrývání střech, sádrokartonových konstrukcí, apod.
Seznam odborné literatury
(1) Adam Nathan: WPF 4 Unleashed, Sams, 2010
(2) Pavan Podila, Kevin Hoffman: WPF Control Development Unleashed - Building Advanced User Experiences, Sams, 2009
(3) Jeffrey Richter: CLR via C#, 3rd Edition, Microsoft Press, 2010
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK