Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 285)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Skeletal Animations in Real-time 3D Graphics
Název práce v češtině: Skeletal Animations in Real-time 3D Graphics
Název v anglickém jazyce: Skeletal Animations in Real-time 3D Graphics
Akademický rok vypsání: 2010/2011
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: angličtina
Ústav: Katedra distribuovaných a spolehlivých systémů (32-KDSS)
Vedoucí / školitel: Mgr. Pavel Ježek, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 11.11.2010
Datum zadání: 11.11.2010
Datum a čas obhajoby: 07.09.2011 09:00
Datum odevzdání elektronické podoby:02.08.2011
Datum odevzdání tištěné podoby:05.08.2011
Datum proběhlé obhajoby: 07.09.2011
Oponenti: RNDr. Jaroslav Keznikl, Ph.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Main goal of the thesis is to implement a representation and a rendering engine of animated 3D models. The project will be divided into two parts. First part will be a library of C++ classes, these classes will implement the main functionality of the thesis - an animation engine. The engine will be designed to provide completely transparent representation of models, thus the user will have full access to every part of a model geometry and animation. Second part will be a graphical editor - it will allow users to import, edit and export animated 3D models. The editor will support rendering of animations, editing them and creating new ones. Thesis will be implemented for Microsoft Windows operating systems (Windows XP and newer).
Seznam odborné literatury
(1) Frank D. Luna: Introduction to 3D Game Programming with DirectX 9.0c - A Shader Approach, Wordware Publishing, inc. 2006
(2) Carl Granberg: Character Animation With Direct3D, Charles River Media 2009
(3) Mark DeLoura: Game Programming Gems, Vol. 1, Cengage Learning 2000
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK