Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 308)
Detail práce
  
Support for fundamental component development scenarios
Název práce v češtině: Support for fundamental component development scenarios
Název v anglickém jazyce: Support for fundamental component development scenarios
Klíčová slova: komponentový vývoj, SOFA 2, Eclipse
Klíčová slova anglicky: component development, SOFA 2, Eclipse
Akademický rok vypsání: 2010/2011
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: angličtina
Ústav: Katedra distribuovaných a spolehlivých systémů (32-KDSS)
Vedoucí / školitel: prof. RNDr. Tomáš Bureš, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 16.11.2010
Datum zadání: 16.11.2010
Datum a čas obhajoby: 24.01.2013 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:07.12.2012
Datum odevzdání tištěné podoby:07.12.2012
Datum proběhlé obhajoby: 24.01.2013
Oponenti: doc. Ing. Karel Richta, CSc.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Development of component-based applications is a relatively complex process, which covers many steps (e.g. design of a components, reuse of existing components, component assembly, connector specification, component deployment, etc.). The complexity is typically caused by a number of artifacts used in the development and by their mutual dependency. Since the manipulation of the artifacts has to be fully supported in development tools (e.g. SOFA IDE, F4E for Fractal), the base complexity of the tools is also relatively high.

The aim of this thesis is to propose simplified interface (or a kind of development process guide) that will lead an inexperienced developer through fundamental scenarios of component development, leaving aside more advanced features (such as product lines, different communication styles, etc.) A prototype implementation of the proposal shall be provided for SOFA IDE.
Seznam odborné literatury
[1] Bures, T., Hnetynka, P., Plasil, F.: SOFA 2.0: Balancing Advanced Features in a Hierarchical Component Model, Proceedings of SERA 2006, Seattle, USA, Aug 2006
[2] Eclipse, http://www.eclipse.org/
[3] SOFA 2 and SOFA IDE, http://sofa.ow2.org/
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK