Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 356)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Fyzikální besedy v iQparku
Název práce v češtině: Fyzikální besedy v iQparku
Název v anglickém jazyce: Education Talks in the iQpark, Fyzikální vzdělávání, Mimoškolní formy výuky
Klíčová slova: Interaktivní science centrum, Physics Education, Extracurricular education
Klíčová slova anglicky: Interactive Science Centrum, Physics Teaching,
Akademický rok vypsání: 2010/2011
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra didaktiky fyziky (32-KDF)
Vedoucí / školitel: doc. RNDr. Zdeněk Drozd, Ph.D.
Řešitel:
Zásady pro vypracování
1. Zmapovat exponáty v interaktivním centru iQpark z hlediska jejich návaznosti na témata gymnaziální fyziky.

2. Vytipovat několik témat na fyzikální besedy.

3. Zpracovat metodickou a didaktickou dokumentaci k besedám (např. studijní texty, pracovní listy, metodické pokyny pro učitele, metodické pokyny pro lektory iQparku)

4. Provést pilotáž besed (ve spolupráci s lektory metodiky iQparku).
Seznam odborné literatury
Hilscher H.: Physikalische Freihand-experimente. Aulis Verlag Deubner, Köln 2004.
Hewitt P.: Conceptual Physics. Addison Wesley 2002.
Wendt G.: 700 Science Experiments for Everyone. Unesco 1956.
Články v Am.J.Phys, Eur.J..Phys., Physics Education, sbornících GIREP, popřípadě jiné, podle zadání vedoucího práce.
Předběžná náplň práce
Jedním z úspěšně se rozvíjejících interaktivních center v ČR je iQpark v Liberci. Expozice iQparku představuje velký potenciál námětů pro mimoškolní výuku fyziky a příbuzných oborů. Pracovníci tohoto interaktivního science centra nabízí různé tématické programy pro školy. Právě školní výpravy tvoří velkou část návštěvníků iQparku. MFF UK podepsala se zřizovatelem iQparku, společností Labyrint Bohemia, smlouvu o partnerství při dalším rozvoji tohoto interaktivního centra. Vedení iQparku je nakloněno spolupráci s KDF při rozvoji edukativní složky své činnosti. Zároveň bylo předběžně dohodnuto, že bude zajímavé, když se na tomto rozvoji budou podílet studenti učitelství fyziky v rámci svých bakalářských a diplomových prací.
Úkolem diplomanta bude vytipovat vhodné exponáty, okolo kterých bude možné rozvinout diskusi k vybraným fyzikálním tématům. Nepůjde přitom pouze o slovní diskusi, ale o soubor úkolů a experimentálních problémů, které budou v rámci této diskuse žáci aktivně řešit. Takovýto komplexně pojatý soubor problémů a experimentálních úkolů budeme nazývat fyzikální besedou. Výstupem diplomové práce bude několik námětů na fyzikální besedy s kompletní didaktickou a metodickou dokumentací. Tato dokumentace bude obsahovat přípravné studijní texty pro žáky (určené pro školní, či domácí přípravu na besedu), zadání problémů a experimentálních úkolů, podpůrné materiály pro učitele obsahující návrh řešení.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK