Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 301)
Detail práce
  
The Main Determinants of European Trade Integration
Název práce v češtině:
Název v anglickém jazyce: The Main Determinants of European Trade Integration
Klíčová slova: obchod, rozšíření EU
Klíčová slova anglicky: European trade, liberalization, competitiveness, financial crisis, contagion, Euro, gravitational model
Akademický rok vypsání: 2010/2011
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: angličtina
Ústav: Institut ekonomických studií (23-IES)
Vedoucí / školitel: PhDr. Pavel Vacek, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 07.11.2010
Datum zadání: 07.11.2010
Datum a čas obhajoby: 13.09.2011 08:30
Místo konání obhajoby: IES
Datum odevzdání elektronické podoby:31.07.2011
Datum odevzdání tištěné podoby:29.07.2011
Datum proběhlé obhajoby: 13.09.2011
Oponenti: Mgr. Ing. Vilma Dingová
 
 
 
Seznam odborné literatury
Abbassi, P. & I. Schnabel (2009): “Contagion among interbank money markets during the subprime crisis”, University of Mainz, pp. 1, 16
Baier, S., L. & J. H. Bergstrand (2005):“Do Free Trade Agreements Actually Increase Member’s International Trade?”, Federal Reserve Bank of Atlanta.
Baldwin, R., E. & V. de Nino (2006): “Euros and zeros: The common currency effect on trade in new goods”, NBER Working Paper Series 12673.
Baldwin, R., E. et al. (2008): “Study on the Impact of the Euro on Trade and Foreign Direct Investment”, European Commission Economic Papers No 321
Baldwin, R. & D. Jaimovich (2010): “Are Free Trade Agreements Contagious?”, NBER Working Paper No. 16084
Baldwin, R. & S. J. Evenett (2009): “The collapse of global trade, murky protectionism, and the crisis: Recommendations for the G20”. Available on http://www.voxeu.org/index.php?q=node/3199
Baldwin, R., & R. Forslid (2000): “Trade liberalisation and endogenous growth: A q-theory approach.” Journal of International Economics 50(2): 497–517
Belke, A. & J. Spies (2008): “Enlarging the EMU to the East: What Effects on Trade?”, Disscussion Paper Series No. 3647, Institute for the study of Labour
Předběžná náplň práce
The aim of this paper is to analyse the changes in the volume of international commercial flows for European Union countries after the adoption of Euro by using the gravitational model.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
The aim of this paper is to analyse the changes in the volume of international commercial flows for European Union countries after the adoption of Euro by using the gravitational model.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK