Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Vliv hydrogenace v různých tlacích vodíku na krystalovou strukturu a magnetické vlastnosti sloučeniny Nd2Ni2In
Název práce v češtině: Vliv hydrogenace v různých tlacích vodíku na krystalovou strukturu a magnetické
vlastnosti sloučeniny Nd2Ni2In
Název v anglickém jazyce: Impact of hydrogenation in various hydrogen pressures on structure and magnetic
properties of Nd2Ni2In
Klíčová slova: hydrogenace, magnetické vlastnosti, intermetalické sloučeniny
Klíčová slova anglicky: hydrogen absorption, magnetic properties, intermetallic compounds
Akademický rok vypsání: 2011/2012
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra fyziky kondenzovaných látek (32-KFKL)
Vedoucí / školitel: RNDr. Silvie Černá, Ph.D.
Řešitel:
Zásady pro vypracování
1. základní porozumění problematice hydridů v kovech na základě odborné literatury
2. syntéza hydridů Nd2Ni2In-H
3. studium změn krystalové struktury rentgenovou difrakcí
4. studium magnetických vlastností v závislosti na obsahu vodíku
Seznam odborné literatury
1. Ch. Kittel: Úvod do fyziky pevných látek, Academia, Praha, 1985
2. Hydrogen in metals II, G. Alenfeld and J. Volkl, eds. Springer, Berlin, 1978
3. Elektronické odborné časopisy
Předběžná náplň práce
Sloučenina Nd2Ni2In je jedním z velmi mála zástupců sloučenin s tzv. Shastry-Sutherlandovou mříží, která se vyznačuje geometrickou frustrací, která vede k zajímavým magnetickým vlastnostem. V minulosti byl připraven hydrid Nd2Ni2InH6, kde dochází vlivem distorze mříže (v důsledku hydrogenace) k sejmutí magnetické frustrace. V průběhu studia se ukázalo, že existují také stabilní hydridy Nd2Ni2InH2 a Nd2Ni2InH4. Předmětem bakalářské práce je příprava těchto dvou hydridů a studium magnetických vlastností v závislosti na obsahu vodíku (tj. v závislosti na distorzi mříže).
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK