Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 290)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Fázové transformace a mikrostrukturní změny ve slitině TIMET LCB
Název práce v češtině: Fázové transformace a mikrostrukturní změny ve slitině TIMET LCB
Název v anglickém jazyce: Phase transformations and microstructure changes in TIMET LCB alloy
Klíčová slova: Metastabilní slitiny beta Ti, fázové transformace, mikrostrukturní změny, omega fáze
Klíčová slova anglicky: Metastable beta Ti alloys, phase transformations, microstructure changes, omega phase
Akademický rok vypsání: 2010/2011
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: angličtina
Ústav: Katedra fyziky materiálů (32-KFM)
Vedoucí / školitel: prof. RNDr. Miloš Janeček, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 07.11.2010
Datum zadání: 07.11.2010
Datum potvrzení stud. oddělením: 20.04.2012
Datum a čas obhajoby: 14.05.2012 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:20.04.2012
Datum odevzdání tištěné podoby:20.04.2012
Datum proběhlé obhajoby: 14.05.2012
Oponenti: prof. RNDr. Vladimír Šíma, CSc.
 
 
 
Konzultanti: RNDr. Petr Harcuba, Ph.D.
Zásady pro vypracování
Vypracujte literární rešerši poznatků o fázových transformacích ve slitinách Ti se zaměřením na dvoufázové metastabilní slitiny beta-Ti.
Navrhněte vhodné tepelné zpracování homogenizačně vyžíhané slitiny TIMET LCB a připravte několik stavů lišících se morfologií fází alfa a beta.
Studujte kinetiku fázových tranformací během stárnutí ve stavech lišících se morfologií fáze alfa pomocí změn mikrotvrdosti a elektrické rezistometrie.
Mikrostrukturu vybraných stavů po stárnutí studujte metodami světelné, skenovací a transmisní elektronové mikroskopie.
Velikost, rozložení a objemový podíl fází v různě vystárnutých stavech studujte metodami rentgenové difrakční analýzy.
Fázové změny ve vhodně zvolených mikrostrukturních stavech studujte metodami energiově a vlnově disperzní rentgenové spektroskopie a elektronové difrakce.
Mechanické vlastnosti studujte pomocí deformačních zkoušek v tlaku a únavových zkoušek.

Seznam odborné literatury
1. Titanium and Titanium Alloys (Fundamentals and Applications), ed. Ch. Leyens and M. Peters, Wiley-VCH, 2003.
2. G. Luettering, J.C. Williams: Titanium (Engineering Materials and Processes), Springer, 2007.
3. J.W. Christian: The Theory of Transformations in Metals and Alloys (Part I+II), Pergamon, New York, 2002.
4. B. Y. Kokuoz: MSc thesis, Clemson University, 2008
5. M.J.Donachie: Titanium (A Technical Guide), ASM Int., 2000.
6. B. Y. Kokuoz, Y. Kosaka, H.J. Rack: High-Cycle Fatigue Crack Initiation and Growth in TIMETAL LCB, J. Mater. Eng. and Performance 14 (2005), 773-777.
Další literatura a odborné publikace doporučené vedoucím práce.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK