Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 290)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Historický čas a politické společenství u Jana Patočky
Název práce v češtině: Historický čas a politické společenství u Jana Patočky
Název v anglickém jazyce: Historical time and political society in Patočka
Akademický rok vypsání: 2008/2009
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Ústav filosofie a religionistiky (21-UFAR)
Vedoucí / školitel: prof. PhDr. Pavel Kouba
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 01.11.2010
Datum zadání: 01.11.2010
Datum a čas obhajoby: 10.06.2011 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:10.05.2011
Datum odevzdání tištěné podoby:10.05.2011
Datum proběhlé obhajoby: 10.06.2011
Odevzdaná/finalizovaná: odevzdaná studentem a finalizovaná
Oponenti: Mgr. Martin Ritter, Ph.D.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK