Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 278)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Experiments with Linked Data
Název práce v češtině: Experiments with Linked Data
Název v anglickém jazyce: Experiments with Linked Data
Klíčová slova: Linked Data, survey, experimental application
Klíčová slova anglicky: Linked Data, survey, experimental application
Akademický rok vypsání: 2010/2011
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: angličtina
Ústav: Katedra softwarového inženýrství (32-KSI)
Vedoucí / školitel: doc. Mgr. Martin Nečaský, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 02.11.2010
Datum zadání: 02.11.2010
Datum a čas obhajoby: 05.09.2011 12:00
Datum odevzdání elektronické podoby:05.08.2011
Datum odevzdání tištěné podoby:05.08.2011
Datum proběhlé obhajoby: 05.09.2011
Oponenti: RNDr. Tomáš Knap, Ph.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování
The term Linked Data [1] is used to describe a method of exposing, sharing, and connecting data via dereferenceable URIs on the Web. Currently, the method is being applied experimentally by various developers. They either expose structured databases in a form of Linked Data or built applications upon that data. The aim of this thesis is to contribute to these experimental efforts. The author will analyze (1) tools and approaches to publishing data as Linked Data and building Linked Data applications and (2) existing Linked Data sources and applications built upon them. He will then identify a suitable data source which he will expose in a form of Linked Data. He will also identify one or more external Linked Data sources and will connect his own data with the external ones. He will then create a sample application which will work with the data in a unified way. On the base of the acquired experience, the author will try to identify typical needs of future developers of Linked Data applications and will compare the analyzed tools and approaches against these needs.
Seznam odborné literatury
[1] Christian Bizer, Tom Heath, Tim Berners-Lee: Linked Data - The Story So Far. Int. J. Semantic Web Inf. Syst. 5(3): 1-22 (2009) [http://tomheath.com/papers/bizer-heath-berners-lee-ijswis-linked-data.pdf]
[2] http://linkeddata.org/
[3] http://www.w3.org/DesignIssues/LinkedData.html
[4] http://www.w3.org/standards/semanticweb/data
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK