Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 290)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Logos v Aristotelově eitce
Název práce v češtině: Logos v Aristotelově eitce
Název v anglickém jazyce: Logos in Aristotle's ethics
Klíčová slova: Aristoteles, etika, Etika Nikomachova, logos, lidství, dobro, pravda, přirozenost
Klíčová slova anglicky: Aristotle, ethics, Nicomachean Ethics, logos, humanity, good, truth, nature
Akademický rok vypsání: 2010/2011
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Ústav filosofie a religionistiky (21-UFAR)
Vedoucí / školitel: doc. MUDr. Štěpán Špinka, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 25.10.2010
Datum zadání: 25.10.2010
Datum a čas obhajoby: 18.09.2013 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:13.08.2013
Datum odevzdání tištěné podoby:13.08.2013
Datum proběhlé obhajoby: 18.09.2013
Odevzdaná/finalizovaná: odevzdaná studentem a finalizovaná
Oponenti: prof. doc. PhDr. Karel Thein, Ph.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Cílem práce je prozkoumat užití pojmu „logos“ v Aristotelově Etice Níkomachově. Výklad by se měl zaměřit především na strukturní aspekty výskytu tohoto pojmu, tedy jeho vztahy s ostatními pojmy, a tímto způsobem ozřejmit, jakou roli hraje v Aristotelově koncepci dobrého života a blaženosti. Dále by práce měla pojednat historickou souvislost pojmu logos v řeckém myšlení ve vztahu k jeho užití Aristotelem.
Seznam odborné literatury
Aristotelés: Etika Nikomachova; český překlad: Antonín Kříž, vydal Petr Rezek, 1996; anglický překlad: W. D. Ross
Aubenque, Pierre: Rozumnost podle Aristotela; český překlad: Cyril Říha, OIKOYMENH, 2003
Broadie, Sarah: Ethics with Aristotle, Oxford University Press, 1991, New York, London
Čapek, Jakub: Jednání a situace, OIKOYMENH, 2007
Gadamer, Hans-Georg: Idea Dobra mezi Platónem a Aristotelem; český překlad: Jan Šindelář, Filip Karfík, OIKOYMENH, 1994
Heidegger, Martin: Rozvrh fenomenologické interpretace Aristotela; český překlad: Ivan Chvatík, OIKOYMENH, 2008
Hughes, Gerard J.: Routledge Philosophy GuideBook to Aristotle on ethics, Routledge, 2001, London
Vernant, Jean-Pierre: Počátky řeckého myšlení; český překlad: Miloš Rajchrt, OIKOYMENH, 1993
Vernant, Jean-Pierre (ed.): Řecký člověk a jeho svět; český překlad: L. Fialková et al., Vyšehrad, 2005
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK