Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 285)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Generování a optimalizace meshů
Název práce v češtině: Generování a optimalizace meshů
Název v anglickém jazyce: Mesh generation and optimization
Klíčová slova: Síť pro metodu konečných prvků, Isogeometrická analýza, těžištní Voronoiho dláždění, Optimální Delaunayho Triangulace
Klíčová slova anglicky: Finite Element Mesh, Isogeometric analysis, Centroidal Voronoi Tessellations, Optimal Delaunay Triangulations
Akademický rok vypsání: 2010/2011
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: angličtina
Ústav: Matematický ústav UK (32-MUUK)
Vedoucí / školitel: doc. RNDr. Zbyněk Šír, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 11.10.2010
Datum zadání: 11.10.2010
Datum a čas obhajoby: 25.05.2012 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:24.04.2012
Datum odevzdání tištěné podoby:13.04.2012
Datum proběhlé obhajoby: 25.05.2012
Oponenti: RNDr. Jaroslav Hron, Ph.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Student se seznámí s různými algoritmy používanými pro generování rovinných a prostorových sítí (meshů).
Bude je srovnávat zejména po stránce optimalizace určitých vlastností užitečných pro aplikace.
Zvolené algoritmy budou implementovány a nekteré se z nich se student pokusí zdokonalit.
Seznam odborné literatury
Handbook of computer aided geometric design, Gerald E. Farin, Josef Hoschek, Myung-Soo Kim, 2002

Discrete Differential Geometry, Alexander I. Bobenko, John M. Sullivan, Peter Schröder and Günter M. Ziegler, 2008.

Pierre Alliez, David Cohen-Steiner, Olivier Devillers, Bruno Lévy, and Mathieu Desbrun, Anisotropic Polygonal Remeshing, ACM Transactions on Graphics 22(3):485-493, July 2003.http://www.cs.berkeley.edu/~jrs/mesh/
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK