Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 301)
Detail práce
  
Hodnocení dopadů "tvrdých" regulačních opatření z úrovně EU - regulace roamingu, MTR.
Název práce v češtině:
Název v anglickém jazyce: Assessment of Impacts of "Hard" Regulatory Measures of the EU
regulation of roaming, MTR.
Klíčová slova: regulatory measures, roaming, EU
Klíčová slova anglicky: regulatory measures, roaming, EU
Akademický rok vypsání: 2010/2011
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: angličtina
Ústav: Institut ekonomických studií (23-IES)
Vedoucí / školitel: PhDr. Pavel Vacek, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 07.11.2010
Datum zadání: 07.11.2010
Zásady pro vypracování
Ekonomická a společenská analýza dopadu cenové regulace služeb mezinárodního roamingu a služby ukončení volání v síti (MTR). Problematika uplatnění přímé cenové regulace na úrovni EU/EEA, dopad na zákazníky a dopad na operátory. Problematika monopolu ve vlastní síti, potřeba cenové regulace. Model propojení Bill and Keep.

U této práce je zajištěn i externí konzultant z Telefonica O2
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK