Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 294)
Detail práce
  
What determines financial development in the former Soviet Union countries : remittances, institutions or human capital?
Název práce v češtině:
Název v anglickém jazyce: What determines financial development in the former
Soviet Union countries : remittances, institutions or human capital?
Akademický rok vypsání: 2009/2010
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: angličtina
Ústav: Institut ekonomických studií (23-IES)
Vedoucí / školitel: PhDr. Pavel Vacek, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 20.05.2010
Datum zadání: 20.05.2010
Datum a čas obhajoby: 08.09.2010 00:00
Místo konání obhajoby: IES Opletalova
Datum odevzdání elektronické podoby:21.01.2011
Datum proběhlé obhajoby: 08.09.2010
Oponenti: PhDr. Mgr. Ondřej Glazar
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK