Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 290)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Vícekriteriální hry
Název práce v češtině: Vícekriteriální hry
Název v anglickém jazyce: Multicriteria games
Klíčová slova: Vícekriteriální hry; teorie her; vektorová výplatní funkce.
Klíčová slova anglicky: Multicriteria games; game theory; vector payoff.
Akademický rok vypsání: 2010/2011
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra pravděpodobnosti a matematické statistiky (32-KPMS)
Vedoucí / školitel: doc. RNDr. Petr Lachout, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 01.10.2010
Datum zadání: 04.10.2010
Datum a čas obhajoby: 01.06.2012 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:29.03.2012
Datum odevzdání tištěné podoby:13.04.2012
Datum proběhlé obhajoby: 01.06.2012
Oponenti: RNDr. Vlasta Kaňková, CSc.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Teorie her je soběstačnou a životaschopnou partií matematiky.
Hry ohodnocené více kritérii a řízené snahou o jejich současné optimalizování
všemi hráči naráz přináší řadu nových a v praxi aplikovatelných situací.
Diplomová práce bude zaměřena na v literatuře publikované modely nekooperativních her s více sledovanými kritérii.
Úkolem diplomanta bude vybrané modely popsat, případně porovnat a některý z modelů nekooperativní hry naplnit empirickými nebo simulovanými daty a ukázat na nich jeho vlastnosti.
Seznam odborné literatury
[1] H. W. Corley; Games with Vector Payoffs; Journal of Optimization Theory and Applications; Volume 47; Number 4; 491-498.

[2] J. Roemer; Games with vector - valued payoffs and their application to competition between organizations; Economics Bulletin; Volume 3, Number 16; 1-13.

[3] L. S. Shapley; Equilibrium points in games with vector payoffs; Naval Research Logistics Quarterly; Volume 6; 57-61.

[4] G. De Marco, J. Morgan; On multicriteria games with uncountable sets of equilibria; Centre for Studies in Economics and Finance; December 2009.

[5] L. Krus, P. Bronisz; On n-person noncooperative multicriteria games described in strategic form; Annals of Operations Research 51; 83-97; 1994.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK