Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 278)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Extremální vlastnosti grafů
Název práce v češtině:
Název v anglickém jazyce: Extremal properties of graphs
Klíčová slova: extremální kombinatorika, Ramseyovská teorie, flag algebry
Klíčová slova anglicky: extremal combinatorics, Ramsey theory, flag algebras
Akademický rok vypsání: 2010/2011
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: angličtina
Ústav: Katedra aplikované matematiky (32-KAM)
Vedoucí / školitel: prof. RNDr. Daniel Kráľ, Ph.D., DSc.
Řešitel:
Zásady pro vypracování
Student se seznámí s výsledky a otevřenými problémy v oblasti extremální teorie grafů a pokusí se pomocí moderních metod, zejméná regularity struktur a flag algeber, některé z nich vyřešit.
Seznam odborné literatury
R. Diestel: Graph theory, Springer Verlag, 2010.
A. Razborov: Flag algebras, Journal of Symbolic Logic 72 (2007), 1239-1282.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK