Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 278)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Aplikace EM-algoritmu
Název práce v češtině: Aplikace EM-algoritmu
Název v anglickém jazyce: Applications of EM-algorithm
Klíčová slova: EM algoritmus, problém neúplných dat, metoda maximální věrohodnosti
Klíčová slova anglicky: EM algorithm, incomplete data problem, maximum likelihood method
Akademický rok vypsání: 2010/2011
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra pravděpodobnosti a matematické statistiky (32-KPMS)
Vedoucí / školitel: doc. Ing. Marek Omelka, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 05.11.2010
Datum zadání: 05.11.2010
Datum a čas obhajoby: 05.09.2011 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:03.08.2011
Datum odevzdání tištěné podoby:04.08.2011
Datum proběhlé obhajoby: 05.09.2011
Oponenti: doc. Mgr. Michal Kulich, Ph.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování
EM-algoritmus je metoda výpočtu maximálně věrohodného odhadu
v případě chybějících dat. Student(ka) se seznámí s tímto
algoritmem, popíše jeho vlastnosti
a ukáže jeho využití na praktických problémech.
Seznam odborné literatury
McLachlan, Krishnan: The EM Algorithms and Extensions, Wiley, 2008
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK