Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 290)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Dynamika fotoexcitovaných nosičů náboje v diamantu
Název práce v češtině: Dynamika fotoexcitovaných nosičů náboje v diamantu
Název v anglickém jazyce: Dynamics of photoexcited charge-carriers in diamond
Klíčová slova: diamant, femtosekundová laserová spektroskopie, exciton, elektron-děrová kapalina
Klíčová slova anglicky: diamond, femtosecond laser spectroscopy, exciton, electron-hole liquid
Akademický rok vypsání: 2010/2011
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra chemické fyziky a optiky (32-KCHFO)
Vedoucí / školitel: prof. RNDr. Petr Malý, DrSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 31.10.2010
Datum zadání: 31.10.2010
Datum a čas obhajoby: 18.09.2012 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:03.08.2012
Datum odevzdání tištěné podoby:03.08.2012
Datum proběhlé obhajoby: 18.09.2012
Oponenti: RNDr. Kateřina Herynková, Ph.D.
 
 
 
Konzultanti: doc. RNDr. František Trojánek, Ph.D.
Zásady pro vypracování
Diamant kromě své obvyklé hodnoty v klenotnictví a průmyslu nabývá v posledních letech stále více na významu jako materiál pro moderní elektroniku, optoelektroniku a kvantovou optiku. Má řadu unikátních vlastností. Krystalický diamant se dnes řadí mezi polovodiče, i když má velkou hodnotu energie zakázaného pásu energií 5,5 eV. K fotoexcitaci elektron-děrového páru je proto potřebné světlo vlnové délky kratší než přibližně 200 nm. V čistém objemovém diamantu vznikají volné excitony. Za určitých podmínek mohou excitony kondenzovat do elektron-děrové kapaliny. Díky materiálovým parametrům je diamant vhodný pro studium elektron-děrové kapaliny, která zde může existovat i pro poměrně vysoké teploty (až do cca 150 K). Teoretické studie ukazují, že v diamantu není vyloučena ani Bose-Einsteinova kondenzace excitonů.

Diplomová bude zaměřena na studium relaxačních a rekombinačních elektronových procesů v diamantu metodami femtosekundové laserové spektroskopie. Naváže na výsledky předchozích experimentů a zaměří se zejména na elektron-děrovou kapalinu. Základem budou experimenty ve femtosekundové laserové laboratoři doplněné o teoretický rozbor získaných dat.

Seznam odborné literatury
1. S. Koizumi, C.E. Nebel, M. Nesladek, Physics and Applications of CVD Diamond, Wiley-VHC Verlag, Wienheim 2008.
2. N. Peyghambarian, S.W. Koch, A. Mysyrowicz, Introduction to Semiconductor Optics, Prentice-Hall, Inc. 1993.
3. I. Pelant, J. Valenta, Lumioniscenční spektroskopie, Academia, Praha 2006.
4. Časopisecká literatura.
Předběžná náplň práce
Diamant kromě své obvyklé hodnoty v klenotnictví a průmyslu nabývá v posledních letech stále více na významu jako materiál pro moderní elektroniku, optoelektroniku a kvantovou optiku. Má řadu unikátních vlastností.Díky svým materiálovým parametrům je diamant vhodný také pro studium elektron-děrové kapaliny, která může za určitých podmínek v polovodičích vzniknout kondenzací excitonů. Teoretické studie ukazují, že v diamantu není vyloučena ani Bose-Einsteinova kondenzace excitonů.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK