Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 285)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Struktura samomalých modulů
Název práce v češtině: Struktura samomalých modulů
Název v anglickém jazyce: Structure of self-small modules
Akademický rok vypsání: 2011/2012
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce:
Ústav: Katedra algebry (32-KA)
Vedoucí / školitel: doc. Mgr. et Mgr. Jan Žemlička, Ph.D.
Řešitel:
Zásady pro vypracování
Modul M se nazývá samo-malý, jestliže kovariantní funktor Hom(M,-) komutuje s direktními mocninami M^(k). Práce se bude zabývat existencí a strukturou nekonečně generovaných samo-malých modulů nad různými třídami okruhů.
Seznam odborné literatury
D.M. Arnold, C.E. Murley: Abelian groups, A, such that Hom(A,-) preserves direct sums of copies of A., Pac. J. Math. 56 (1975), 7-20.

S. Breaz, J. Žemlička, When every self-small module is finitely generated", J. Algebra 315 (2007), 885-893

J. Žemlička, When products of self-small modules are self-small, Communications in Algebra, Volume 36 Issue 7 (2008), 2570
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK