Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 290)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Voltametrické stanovení anilazinu na stříbrné tuhé amalgámové elektrodě
Název práce v češtině: Voltametrické stanovení anilazinu na stříbrné tuhé amalgámové elektrodě
Název v anglickém jazyce: Voltammetric determination of anilazine on silver solid amalgam electrode
Klíčová slova: triazinové pesticidy, anilazin, diferenční pulsní voltametrie, stříbrná tuhá amalgámová elektroda
Klíčová slova anglicky: traizine pesticides, anilazine, differential pulse voltammetry, silver solid amalgame electrode
Akademický rok vypsání: 2010/2011
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra analytické chemie (31-230)
Vedoucí / školitel: RNDr. Jan Fischer, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 19.10.2010
Datum zadání: 20.12.2010
Datum odevzdání elektronické podoby:10.05.2012
Datum odevzdání tištěné podoby:10.05.2012
Datum proběhlé obhajoby: 22.05.2012
Oponenti: RNDr. Hana Dejmková, Ph.D.
 
 
 
Předběžná náplň práce
Cílem projektu je ověřit možnost stanovení nízkých koncentrací biologicky významných a elektrochemicky aktivních látek (polutantů, pesticidů či léčiv) pomocí voltametrie na netradičních elektrodách. Projekt bude realizován v rámci Centra biofyzikální chemie, bioelektrochemie a bioanalýzy, které garantuje jeho finanční zabezpečení a může být rozvinut do doktorské práce.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK