Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 294)
Detail práce
  
Vývojová morfogeneze příchytných žláz a orgánů u nižších obratlovců
Název práce v češtině: Vývojová morfogeneze příchytných žláz a orgánů u nižších obratlovců
Název v anglickém jazyce: Developmental morphogenesis of attachment organs in lower vertebrates
Klíčová slova: Polypterus senegalus, adhezivní orgány, cementové žlázy, larvy, obratlovci
Klíčová slova anglicky: Polypterus senegalus, adhesive organ, cement gland, larvae, vertebrates
Akademický rok vypsání: 2009/2010
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra zoologie (31-170)
Vedoucí / školitel: Mgr. Robert Černý, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 03.08.2010
Datum zadání: 03.08.2010
Datum odevzdání elektronické podoby:26.08.2011
Datum odevzdání tištěné podoby:26.08.2011
Datum proběhlé obhajoby: 13.09.2011
Oponenti: doc. RNDr. Marcela Buchtová, Ph.D.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK