Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 308)
Detail práce
  
Support for enterprise applications in SOFA 2
Název práce v češtině: Support for enterprise applications in SOFA 2
Název v anglickém jazyce: Support for enterprise applications in SOFA 2
Klíčová slova: enterprise aplikace, komponentovy system, SOFA 2, Java EE
Klíčová slova anglicky: enterprise application, component system, SOFA 2, Java EE
Akademický rok vypsání: 2009/2010
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: angličtina
Ústav: Katedra distribuovaných a spolehlivých systémů (32-KDSS)
Vedoucí / školitel: prof. RNDr. Tomáš Bureš, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 21.06.2010
Datum zadání: 21.06.2010
Datum a čas obhajoby: 05.09.2011 09:00
Datum odevzdání elektronické podoby:05.08.2011
Datum odevzdání tištěné podoby:05.08.2011
Datum proběhlé obhajoby: 05.09.2011
Oponenti: doc. RNDr. Petr Hnětynka, Ph.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Large and enterprise systems are currently developed using technologies like EJB
or Spring, which offer a flat component model. There is however no technology
for building enterprise systems comprising support for data persistency and
web-interface, which would benefit from advanced component models.
The goal of this thesis is to design and implement a support for development of
enterprise applications in SOFA 2 component system. In particular the thesis
should add support for data management and persistency and for web-based user
interface. To simplify development of such applications, the solution should
rely on already established technologies.
Seznam odborné literatury
[1] Bures, T., Hnetynka, P., Plasil, F.: SOFA 2.0: Balancing Advanced Features in a Hierarchical Component Model, Proceedings of SERA 2006, Seattle, USA, Aug 2006
[2] Bures, T., Hnetynka, P., Plasil, F.: Runtime Concepts of Hierarchical Software Components, In International Journal of Computer & Information Science, Vol. 8, No. S, ISSN 1525-9293, pp. 454-463, Sep 2007
[3] SOFA 2, http://sofa.objectweb.org/
[4] Java EE, http://java.sun.com/javaee/
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK