Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 290)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Quantitative physics tasks
Název práce v češtině: Kvantitativní fyzikální úlohy
Název v anglickém jazyce: Quantitative physics tasks
Akademický rok vypsání: 2010/2011
Typ práce: disertační práce
Jazyk práce: angličtina
Ústav: Katedra didaktiky fyziky (32-KDF)
Vedoucí / školitel: doc. RNDr. Leoš Dvořák, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 14.10.2010
Datum zadání: 14.10.2010
Datum a čas obhajoby: 01.10.2015 10:00
Datum odevzdání elektronické podoby:16.07.2015
Datum odevzdání tištěné podoby:16.07.2015
Datum proběhlé obhajoby: 01.10.2015
Oponenti: prof. Mojca Čepič
  RNDr. Mgr. Eva Hejnová, Ph.D.
 
 
Konzultanti: RNDr. Zdeňka Koupilová, Ph.D.
doc. RNDr. Mgr. Vojtěch Žák, Ph.D.
Předběžná náplň práce
ROZDELENO
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK