Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 290)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Studium mechanických vlastností a mikrostruktury jemnozrnných polykrystalů Cu a slitin Cu
Název práce v češtině: Studium mechanických vlastností a mikrostruktury
jemnozrnných polykrystalů Cu a slitin Cu
Název v anglickém jazyce: Study of mechanical properties and microstructure
development of fine-grained Cu and
Cu alloy polycrystals
Akademický rok vypsání: 2009/2010
Typ práce: rigorózní práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra fyziky kondenzovaných látek (32-KFKL)
Vedoucí / školitel: prof. RNDr. Miloš Janeček, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 10.05.2010
Datum zadání: 10.05.2010
Datum a čas obhajoby: 25.05.2010 00:00
Datum odevzdání tištěné podoby:10.05.2010
Datum proběhlé obhajoby: 25.05.2010
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK