Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 284)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Hausdorffova metrika a její použití ve fraktálech
Název práce v jazyce práce (slovenština): Hausdorffova metrika a její použití ve fraktálech
Název práce v češtině: Hausdorffova metrika a její použití ve fraktálech
Název v anglickém jazyce: Hausdirff metric and its application in fractals
Klíčová slova: Hausdorffova metrika, Banachova veta o pevnom bode, samopodobná množina, Hausdorffova dimenzia, fraktálna dimenzia
Klíčová slova anglicky: Hausdorff metric, Banach fixed point theorem, self-similar set, Hausdorff dimension, fractal dimension
Akademický rok vypsání: 2010/2011
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: slovenština
Ústav: Katedra matematické analýzy (32-KMA)
Vedoucí / školitel: prof. RNDr. Miroslav Hušek, DrSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 04.10.2010
Datum zadání: 04.10.2010
Datum a čas obhajoby: 11.09.2012 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:01.08.2012
Datum odevzdání tištěné podoby:02.08.2012
Datum proběhlé obhajoby: 11.09.2012
Oponenti: doc. RNDr. Pavel Pyrih, CSc.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Seznámení se s Hausdorffovou metrikou na podmnožinách euklidovských prostorů, diskuze její úplnosti pro různé soustavy množin. Použití na samopodobné množiny (speciální fraktály) pomocí Banachovy věty o pevném bodě nebo její modifikace.
Seznam odborné literatury
Falconer, Kenneth J.: Fractal geometry : mathematical foundations and applications, Wiley, c2003

Edgar, Gerald A.: Measure, topology, and fractal geometry, Springer, 1990
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK