Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 308)
Detail práce
  
Dynamic Software Architectures for Resilient Distributed Systems
Název práce v češtině: Dynamické Softwarové Architektury pro Resilientní Distribuované Systémy
Název v anglickém jazyce: Dynamic Software Architectures for Resilient Distributed Systems
Klíčová slova: Softwarová architektura, Adaptace, Komponentový model, Formální sémantika
Klíčová slova anglicky: Software architecture, Adaptation, Component model, Formal semantics
Akademický rok vypsání: 2010/2011
Typ práce: disertační práce
Jazyk práce: angličtina
Ústav: Katedra distribuovaných a spolehlivých systémů (32-KDSS)
Vedoucí / školitel: prof. RNDr. Tomáš Bureš, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 11.11.2010
Datum zadání: 11.11.2010
Datum a čas obhajoby: 17.09.2014 10:15
Datum odevzdání elektronické podoby:02.06.2014
Datum odevzdání tištěné podoby:02.06.2014
Datum proběhlé obhajoby: 17.09.2014
Oponenti: Jun.-Prof. Dr.-Ing. Steffen Becker
  Dott. Michele Loreti
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK