Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 294)
Detail práce
  
Geografie mezinárodních sportovních akcí ? výraz ekonomického rozvoje nebo politických aspirací ?
Název práce v češtině: Geografie mezinárodních sportovních akcí ?
výraz ekonomického rozvoje nebo politických aspirací ?
Název v anglickém jazyce: Geography of international sports events ?
an expression of economic development or political ambitions?
Klíčová slova: geografie, mezinárodní sportovní akce, rozvoj, politika
Klíčová slova anglicky: geography, international sport events, development, politics
Akademický rok vypsání: 2009/2010
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra sociální geografie a region. rozvoje (31-340)
Vedoucí / školitel: RNDr. Jiří Tomeš, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 27.04.2010
Datum zadání: 27.04.2010
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK