Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 294)
Detail práce
  
Dentální a orofaryngeální morfogeneze bichira P. senegalus: molekulárně-embryologická analýza
Název práce v češtině: Dentální a orofaryngeální morfogeneze bichira P. senegalus: molekulárně-embryologická analýza
Název v anglickém jazyce: Dental and oropharyngeal morphogenesis of the bichir P. senegalus
Akademický rok vypsání: 2008/2009
Typ práce: disertační práce
Jazyk práce:
Ústav: Katedra zoologie (31-170)
Vedoucí / školitel: Mgr. Robert Černý, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 15.04.2010
Datum zadání: 15.04.2010
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK