Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Essays on Migration and Trade
Název práce v češtině: Essays on Migration and Trade
Název v anglickém jazyce: Essays on Migration and Trade
Akademický rok vypsání: 2008/2009
Typ práce: disertační práce
Jazyk práce: angličtina
Ústav: CERGE (23-CERGE)
Vedoucí / školitel: doc. Mgr. Bc. Libor Dušek, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 29.06.2009
Datum zadání: 29.06.2009
Datum a čas obhajoby: 24.11.2009 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:06.10.2009
Datum proběhlé obhajoby: 24.11.2009
Oponenti: James Rauch, Ph.D.
  Sourafel Girma, Ph.D.
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK