Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 278)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Konstrukce a odhady chyb speciálních typů kvadraturních formulí
Název práce v češtině: Konstrukce a odhady chyb speciálních typů kvadraturních formulí
Název v anglickém jazyce: Constructions and error estimates of special types of quadrature formulae
Akademický rok vypsání: 2010/2011
Typ práce: disertační práce
Jazyk práce:
Ústav: Katedra numerické matematiky (32-KNM)
Vedoucí / školitel: doc. RNDr. Josef Kofroň, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 16.12.2010
Datum zadání: 16.12.2010
Konzultanti: doc. RNDr. Karel Najzar, CSc.
Zásady pro vypracování
Studium konstrukčních principů pro výpočet jednorozměrných integrálů, zejména pomocí neiterpolačních kvadratur.
Odvození chyb a jejich odhadů včetně porovnání. Numerické experimenty.
Seznam odborné literatury
H. Engels, Numerical Quadrature and Cubature, Academic Press, 1980;
Philip J. Davis and P. Rabinowitz, Methods of Numerical Integration, Academic Press, 1983;
Prem K. Kythe, Michael R. Schaeferkotter, Handbook of Computational Methods for Integration, Chapman & Hall/CRC, 2005
Předběžná náplň práce
Kvadraturní formule, konstrukce a odhady chyb, numerické experimenty
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
Quadrature formulae, constructions and error estimations, numerical experiments
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK