Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 294)
Detail práce
  
Geografické aspekty rozvoje a distribuce vybraných kolektivních sportů: Proměny regionálního obrazu
Název práce v češtině: Geografické aspekty rozvoje a distribuce vybraných kolektivních sportů: Proměny regionálního obrazu
Název v anglickém jazyce: Geographical Aspects of the Development and Distribution of Collective Sports: Change of Pattern
Akademický rok vypsání: 2009/2010
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra sociální geografie a region. rozvoje (31-340)
Vedoucí / školitel: RNDr. Jiří Tomeš, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 04.02.2010
Datum zadání: 10.08.2011
Datum odevzdání elektronické podoby:07.05.2012
Datum odevzdání tištěné podoby:30.04.2012
Datum proběhlé obhajoby: 30.05.2012
Oponenti: doc. RNDr. Josef Novotný, Ph.D.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK