Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 294)
Detail práce
  
Biologie buněk neurální lišty ve vztahu ke kraniofaciální diversitě obratlovců
Název práce v češtině: Biologie buněk neurální lišty ve vztahu ke kraniofaciální diversitě obratlovců
Název v anglickém jazyce: Neural crest biology with respect to diversity of vertebrates
Klíčová slova: evoluce, kraniofaciální diversita, neurální lišta, obratlovci
Klíčová slova anglicky: evolution, craniofacial diversity, neural crest, vertebrates
Akademický rok vypsání: 2010/2011
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra zoologie (31-170)
Vedoucí / školitel: Mgr. Robert Černý, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 15.01.2010
Datum zadání: 20.12.2010
Datum odevzdání elektronické podoby:09.05.2011
Datum odevzdání tištěné podoby:06.05.2011
Datum proběhlé obhajoby: 08.06.2011
Oponenti: Mgr. Pavel Němec, Ph.D.
 
 
 
Předběžná náplň práce
Biologie buněk neurální lišty ve vztahu ke kraniofaciální diversitě obratlovců
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK