Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 290)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Lidská přirozenost u Benedicta de Spinozy
Název práce v češtině: Lidská přirozenost u Benedicta de Spinozy
Název v anglickém jazyce: Human Nature by Benedict de Spinoza
Klíčová slova: lidská přirozenost, substance, atribut, modus, rozum, tělo
Klíčová slova anglicky: human nature, substance, attribute, mode, intellect, body
Akademický rok vypsání: 2007/2008
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Ústav filosofie a religionistiky (21-UFAR)
Vedoucí / školitel: Mgr. Jakub Jirsa, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 12.01.2010
Datum zadání: 09.11.2010
Datum a čas obhajoby: 31.05.2011 10:00
Datum odevzdání elektronické podoby:02.05.2011
Datum odevzdání tištěné podoby:02.05.2011
Datum proběhlé obhajoby: 31.05.2011
Odevzdaná/finalizovaná: odevzdaná studentem a finalizovaná
Oponenti: doc. James Hill, Ph.D.
 
 
 
Konzultanti: Mgr. Jan Palkoska, Ph.D.
Zásady pro vypracování
Úvod
Substance
Vzájemný vztah modů substanciálních atributů
Rozum, paměť, představy
Tři druhy poznání
Dvojí přirozenost
Individuální a nadosobní lidská přirozenost
Zánik lidského těla, věčná část mysli
Nerovnocenné postavení modů substanciálních atributů
Možnosti výkladu rovnocenné pozice modů substanciálních atributů
Závěr
Seznam odborné literatury
1. Etika / Benedictus de Spinoza, Praha : Dybbuk, 2004, 286 s.
2. Etika / Benedikt Spinoza; z lat. orig. přel. Karel Hubka; odbornou revizi překladuprovedl a pozn. opatřil Milan Sobotka; autorem předml. je Jakub Netopilík, Praha:Svoboda, 1977, 376 s.
3. Opera = Werke. Erster [und] zweiter Band / Baruch de Spinoza; Herausgegeben vonGünter Gawlick, Friedrich Niewöhner und Konrad Blumenstock, Darmstadt,Wissenschaftliche Buchgesellschaft, ©2008
4. Rozprava o zdokonalení rozumu a ethika po geometricku vyložená / Benedikt deSpinoza ; přeložili Frant. Krejčí, Čestmír Stehlík a Alois Stejskal, V Praze: Českáakademie věd a umění, 1925, 339 s.
5. Behind the geometrical method: a reading of Spinoza's Ethics / Edwin Curley,Princeton, N.J.: Princeton University Press, ©1988, 175 s.
6. Spinoza / Michael Della Rocca, London ; New York : Routledge, 2008, 341 s.
7. Representation and the mind-body problem in Spinoza / Michael Della Rocca, NewYork : Oxford University Press, 1996, 223 s.
8. A study of Spinoza's Ethics / Jonathan Bennett, Indianapolis : Hackett, c1984, 396 s.
9. Der junge De Spinoza: Leben und Werdegang im Lichte der Weltphilosophie / vonStanislaus von Dunin-Borkowski, Münster: Aschendorffsche Verlagsbuchhandlung,1910, 633 s.38
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK