Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 290)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Magnetické a magnetotransportní vlastnosti intermetalických sloučenin RENi. (RE = Dy, Tb, popř. Gd)
Název práce v češtině: Magnetické a magnetotransportní vlastnosti intermetalických
sloučenin RENi. (RE = Dy, Tb, popř. Gd)
Název v anglickém jazyce: Magnetic and magnetotransport properties of RENi intermetallic compounds.
Akademický rok vypsání: 2009/2010
Typ práce: rigorózní práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra fyziky kondenzovaných látek (32-KFKL)
Vedoucí / školitel: doc. RNDr. Pavel Svoboda, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 19.11.2009
Datum zadání: 19.11.2009
Datum a čas obhajoby: 02.12.2009 00:00
Datum odevzdání tištěné podoby:19.11.2009
Datum proběhlé obhajoby: 02.12.2009
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK