Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 285)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Aplikace pro správu rozhodčích řízení
Název práce v češtině: Aplikace pro správu rozhodčích řízení
Název v anglickém jazyce: Application for Management of Arbitration Procedures
Akademický rok vypsání: 2009/2010
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra softwarového inženýrství (32-KSI)
Vedoucí / školitel: Mgr. Pavel Ježek, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 12.11.2009
Datum zadání: 12.11.2009
Datum a čas obhajoby: 22.06.2010 00:00
Datum proběhlé obhajoby: 22.06.2010
Oponenti: RNDr. Tomáš Poch, Ph.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Cílem práce je vytvořit aplikaci, která by usnadnila práci rozhodců při zakládání a vedení rozhodčích řízení. Aplikace umožní především:
* generování dokumentů rozhodčího řízení na základě údajů uložených v databázi,
* jednoduché zadávání vstupních dat díky napojení na veřejné internetové registry,
* výpočty rozhodčího poplatku a dalších nákladů řízení.
Seznam odborné literatury
[1] Zákon ČR 216/1994 Sb. o rozhodčím řízení a o výkonu rozhodčích nálezů

[2] Petzold, Charles: Applications = Code + Markup, Microsoft Press, 2006

[3] Robert C. Martin: Clean Code: A Handbook of Agile Software Craftsmanship, Prentice Hall, 2008

[4] Krzysztof Cwalina, Brad Abrams: Framework Design Guidelines: Conventions, Idioms, and Patterns for Reusable .NET Libraries, Addison-Wesley, 2005

[5] MSDN Library, msdn.microsoft.com/library

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK