Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 285)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Grafický editor 3D scén pro projekt AGE
Název práce v češtině: Grafický editor 3D scén pro projekt AGE
Název v anglickém jazyce: Graphical 3D Editor for the AGE Project
Akademický rok vypsání: 2009/2010
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra softwarového inženýrství (32-KSI)
Vedoucí / školitel: Mgr. Pavel Ježek, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 09.11.2009
Datum zadání: 09.11.2009
Datum a čas obhajoby: 21.06.2010 00:00
Datum proběhlé obhajoby: 21.06.2010
Oponenti: RNDr. Ondřej Šerý, Ph.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Cílem práce je vytvořit grafický editor, který umožní tvorbu a editaci grafických scén ve 3D prostoru. Editor by měl být v budoucnu integrovatelný do projektu AGE. Jelikož je projekt AGE teprve ve fázi vývoje, měla by jako součást této bakalářské práce vzniknout aplikace pro otestování vytvořeného grafického editoru. Samotný editor vytvořený v rámci práce by měl podporovat vytváření základních primitivních objektů, manipulaci s jednotlivými vrcholy, stěnami a částmi těchto objektů, dále pak implementovat různé další nástroje pro mapování textur. Jako cílová platforma bude použito prostředí .NET Framework a pro zobrazování grafických výstupů je doporučeno použít technologie Windows Presentation Foundation a DirectX.
Seznam odborné literatury
[1] Petzold, Charles: Applications = Code + Markup, Microsoft Press, 2006.

[2] Gray, Kris: Microsoft DirectX 9 Programmable Graphics Pipeline, Microsoft Press, 2003.

[3] Northrup, Tony; Wildermuth, Shawn: MCPD Self-Paced Training Kit (Exams 70-536): Microsoft .NET Framework 3.5 - Application Foundation.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK