Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 290)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Přehled a komplexní srovnávání kosmologických modelů
Název práce v češtině: Přehled a komplexní srovnávání kosmologických modelů
Název v anglickém jazyce: A survey and complex comparison of the cosmological models
Akademický rok vypsání: 2009/2010
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Astronomický ústav UK (32-AUUK)
Vedoucí / školitel: doc. RNDr. Attila Mészáros, DrSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 29.10.2009
Datum zadání: 04.11.2009
Zásady pro vypracování
Cílem práce je přehledová rešerše aktuálních poznatků o kosmologických modelech. Práce by měla obsahovat přehled modelů, jak z teoretického, tak i z pozorovatelského hlediska. Měla by zahrnovat historicky zajímavé i nejnovější představy o struktuře Vesmíru. Student by měl v odborné literatuře vyhledat důležitá starší i nejnovější observační data. Práce by se měla skládat ze dvou částí. První by obsahovala popis modelů. Ve druhé části by pak bylo srovnávání těchto modelů s pozorovatelskými daty. Obecným záměrem práce je, aby se student orientoval v současné kosmologii.
Seznam odborné literatury
S. Bonometto, V. Gorini, U. Moschella: Modern Cosmology (Institute of Physics Publishing, UK, 2002)
P. Coles, F. Lucchin: Cosmology. The Origin and Evolution of Cosmic Structure (John Wiley and Sons, UK, 2002)
J. Horský, J. Novotný, M. Štefaník: Úvod do fyzikální kosmologie (Academia, Praha, 2004)
J. N. Islam: An Introduction to Mathematical Cosmology (Cambridge University Press, UK, 1992)
J. A. Peacock: Cosmological Physics (Cambridge University Press, UK, 1999)
P. J. E. Peebles: Principles of Physical Cosmology (Princeton University Press, USA, 1993)
M. Roos: Introduction to Cosmology (John Wiley and Sons, UK, 2003)
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK