Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 283)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Makroskopický model detektoru náboje prachových zrnek
Název práce v češtině: Makroskopický model detektoru náboje prachových zrnek
Název v anglickém jazyce: Macroscopic model of dust charge detector
Akademický rok vypsání: 2009/2010
Typ práce: projekt
Jazyk práce:
Ústav: Katedra fyziky povrchů a plazmatu (32-KFPP)
Vedoucí / školitel: doc. RNDr. Jiří Pavlů, Ph.D.
Řešitel:
Zásady pro vypracování
1. Navrhnout makroskopický model detektoru náboje a jednoduchou detekční elektroniku.
2. Realizovat návrh včetně programu na sběr dat.
3. Provést sérii testovacích měření.
4. Zhodnotit výsledky a doporučit případné úpravy pro detekování náboje prachových zrn.
Seznam odborné literatury
[1] L. Eckertová a kol., Fyzikální elektronika pevných látek, Univerzita Karlova, Praha, 1992.
Předběžná náplň práce
Prachová zrnka, tedy objekty mikrometrových rozměrů, jsou nedílnou součástí vesmíru, resp. vesmírného plazmatu. Jako každý předmět v plazmatu nabíjí se i tento prach na potenciál blízký potenciálu plazmatu. Obecně je výsledný náboj prachu dán bilancí mnoha procesů, jejichž teorie nebyly ve většině případů dosud plně popsané. V naší laboratoři se snažíme přispět k těmto vědomostem laboratorní simulací, kde měříme výsledný náboj jednotlivých prachových zrn za různých podmínek.

Jedna z možností, jak určit konečný náboj prachového zrnka, je nechat ho propadnout speciálním detektorem, který změří indukovaný náboj jednoduchým zesilovačem. Pro vývoj tohoto detektoru je třeba sestrojit makroskopickou analogii tohoto experimentu a provést na ní ověřovací měření. Zmíněné řešení lze doplnit o pomocný detektor, na který prachové zrnko (či jeho analog) dopadne a který změří odvedený náboj obdobným způsobem.

http://physics.mff.cuni.cz/kfpp/php/proj-abs.php?id=46
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
http://physics.mff.cuni.cz/kfpp/php/proj-abs.php?id=46
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK