Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 285)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Vlastnosti a aplikace ploch nízkého stupně
Název práce v češtině: Vlastnosti a aplikace ploch nízkého stupně
Název v anglickém jazyce: Properties and applications of low degree surfaces
Klíčová slova: průniková křivka, kvadratická plocha, idexová funkce, znaménková posloupnost
Klíčová slova anglicky: Intersection curve, Quadric surface, index function, signature sequence
Akademický rok vypsání: 2009/2010
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra didaktiky matematiky (32-KDM)
Vedoucí / školitel: doc. RNDr. Zbyněk Šír, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 16.10.2009
Datum zadání: 16.10.2009
Datum a čas obhajoby: 13.09.2011 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:24.07.2011
Datum odevzdání tištěné podoby:02.08.2011
Datum proběhlé obhajoby: 13.09.2011
Oponenti: doc. RNDr. Leo Boček, CSc.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Student bude s využitím vhodného software studovat kvadriky a případně další jednoduché plochy z hlediska jejich vzájemné polohy a možných aplikací.

Seznam odborné literatury
Handbook of Computer Aided Design, G. Farin et al., Elsevier 2002

Changhe Tua et al. Using signature sequences to classify intersection curves of two quadrics, Computer Aided Geometric Design
Volume 26, Issue 3, March 2009, Pages 317-335

Lávička, GEOMETRIE 2, pomocný učební text, ZČU 2006

Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
The goal of this work is to find new applications and properties of low degree surfaces.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK