Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 290)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Měření a regulace nízkých teplot v normálním a supratekutém heliu
Název práce v češtině: Měření a regulace nízkých teplot v normálním a supratekutém heliu
Název v anglickém jazyce: Temperature measurement and control in normal and superfluid helium
Akademický rok vypsání: 2009/2010
Typ práce: projekt
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra fyziky nízkých teplot (32-KFNT)
Vedoucí / školitel: doc. RNDr. Miloš Rotter, CSc.
Řešitel:
Zásady pro vypracování
Nabízíme:
- zajímavou práci přiměřené náročnosti pro studenta 2. či 3. ročníku
- možnost ?osahat? si nízkoteplotní experiment a poučit se o jeho specifikách
- široce uplatnitelné zkušenosti s termometrií (nejen nízkoteplotní)
- práci se supratekutým heliem za teplot nižších než má reliktní záření ve vesmíru

Uvítáme:
- zájem o studium fyziky nízkých teplot
- schopnost samostatného zpracování většího objemu dat v Originu

Neuškodí:
- znalost základních technik měření elektrického odporu
Seznam odborné literatury
Skripta Fyzika nízkých teplot MFF UK
Předběžná náplň práce
Přesné měření nízkých teplot v oboru T < 4.2 K (tedy pod bodem varu helia za normálního tlaku) je nedílnou součástí každého nízkoteplotního experimentu. Za tímto účelem je možné použít např. uhlíkové odporové teploměry nebo různé teploměry polovodičové (Ge, RuO2). Tyto teploměry se liší svou charakteristikou a citlivostí v různých oborech teplot. Některé jsou citlivější ve vyšších teplotách (T > 4.2 K), jiné, např. odporové polovodičové, jsou naopak vhodné pro měření velmi nízkých teplot kolem 1 K a v mK oblasti. K měření a regulaci teploty se využívá přesně nastavené elektronické zařízení, které čte údaje z teploměru, převádí je na teplotu a k případné regulaci zadané teploty pouští malé proudy do dodatečného topení instalovaného v heliové lázni. Náplní projektu by bylo změřit v normálním i supratekutém heliu teplotní závislost několika teploměrů a provést jejich kalibraci dle tlaku nasycených par, případně doplňkově dle přechodu helia do supratekuté fáze či dle supravodivého přechodu cínu.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK