Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 290)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Permutační polynomy nad konečnými tělesy
Název práce v češtině: Permutační polynomy nad konečnými tělesy
Název v anglickém jazyce: Permutaion polynomials over finite fields
Akademický rok vypsání: 2009/2010
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra algebry (32-KA)
Vedoucí / školitel: doc. Mgr. Libor Barto, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 26.10.2009
Datum zadání: 26.10.2009
Datum a čas obhajoby: 24.06.2010 00:00
Datum proběhlé obhajoby: 24.06.2010
Oponenti: doc. Mgr. Pavel Růžička, Ph.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Úkolem práce je vyřešit vybraná cvičení o permutačních polynomech nad konečnými tělesy, představit potřebnou teorii, případně též zmínit aplikace v teorii kódů.
Seznam odborné literatury
R. Lidl, H. Niederreiter, Introduction to finite fields and their applications, Second edition, Cambridge
University Press, 1997
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK