Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 290)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Diofantické rovnice a p-adická čísla
Název práce v češtině: Diofantické rovnice a p-adická čísla
Název v anglickém jazyce: Diophantine equations and p-adic numbers
Akademický rok vypsání: 2009/2010
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: angličtina
Ústav: Katedra algebry (32-KA)
Vedoucí / školitel: doc. Mgr. Libor Barto, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 22.10.2009
Datum zadání: 22.10.2009
Datum a čas obhajoby: 24.06.2010 00:00
Datum proběhlé obhajoby: 24.06.2010
Oponenti: doc. Mgr. et Mgr. Jan Žemlička, Ph.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Cílem práce je ukázat užití p-adických čísel na řešení diofantických rovnic
Seznam odborné literatury
N. Smart, The algorithmic resolution of Diophantine equations, Cambridge University Press, 1999

F.Q.Gouvea, p-adic numbers: An introduction, 2nd ed., Springer, 1993
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK