Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 290)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Testování prvočíselnosti pomocí eliptických křivek
Název práce v češtině: Testování prvočíselnosti pomocí eliptických křivek
Název v anglickém jazyce: Primality testing using elliptic curves
Klíčová slova: test prvočíselnosti, Pocklingtonův algoritmus, eliptické křivky, Goldwasser- Killianův test prvočíselnosti
Klíčová slova anglicky: primality test, Pocklington?s algorithm, elliptic curves, Goldwasser-Killian primality test
Akademický rok vypsání: 2009/2010
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra algebry (32-KA)
Vedoucí / školitel: doc. Mgr. Libor Barto, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 22.10.2009
Datum zadání: 22.10.2009
Datum a čas obhajoby: 09.09.2010 09:00
Datum odevzdání elektronické podoby:09.09.2010
Datum odevzdání tištěné podoby:09.09.2010
Datum proběhlé obhajoby: 09.09.2010
Oponenti: doc. RNDr. Jan Šťovíček, Ph.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Úkolem práce je nastudovat teorii nutnou k porozumění metodě testování prvočíselnosti pomocí eliptických křivek a vyřešit vybrané příklady z knihy [1].
Seznam odborné literatury
[1] N. Koblitz, A Course in Number Theory and Cryptography, 2nd ed., Springer, 2004
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK