Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 294)
Detail práce
  
Vývoj modelového systému pro studium bakteriální adheze na plicní epitel pacientů s CF
Název práce v češtině: Vývoj modelového systému pro studium bakteriální adheze na plicní
epitel pacientů s CF
Název v anglickém jazyce: Development of model system for study of bacterial adhesion on lung
epithelium of CF patients
Klíčová slova: cystická fibróza, epiteliální buňky, Pseudomonas aeruginosa, adhezní testy, fluorescenční značení, slepičí protilátky
Klíčová slova anglicky: cystic fibrosis, epithelial cells, Pseudomonas aeruginosa, adhesive tests, fluorescent labeling, chicken antibodies
Akademický rok vypsání: 2010/2011
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra biochemie (31-250)
Vedoucí / školitel: prof. RNDr. Petr Hodek, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 06.10.2009
Datum zadání: 17.01.2011
Datum odevzdání elektronické podoby:02.06.2011
Datum odevzdání tištěné podoby:02.06.2011
Datum proběhlé obhajoby: 14.06.2011
Oponenti: Mgr. Martina Švédová, Ph.D.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK