Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 278)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Koncept Tyché v řeckém románu
Název práce v češtině: Koncept Tyché v řeckém románu
Název v anglickém jazyce: The concept of Tyche in the Greek novel
Akademický rok vypsání: 2008/2009
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Ústav filosofie a religionistiky (21-UFAR)
Vedoucí / školitel: doc. Mgr. Radek Chlup, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 05.10.2009
Datum zadání: 05.10.2009
Datum a čas obhajoby: 21.05.2009 00:00
Datum proběhlé obhajoby: 21.05.2009
Odevzdaná/finalizovaná: finalizovaná
Oponenti: Mgr. Sylva Fischerová, Ph.D.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK