Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 356)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Implementace rozšířené hry Quoridor
Název práce v češtině: Implementace rozšířené hry Quoridor
Název v anglickém jazyce: An Implementation of the Extended Game Quoridor
Akademický rok vypsání: 2009/2010
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Ústav formální a aplikované lingvistiky (32-UFAL)
Vedoucí / školitel: RNDr. Jiří Mírovský, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 07.10.2009
Datum zadání: 28.01.2010
Datum a čas obhajoby: 17.09.2010 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:17.09.2010
Datum proběhlé obhajoby: 17.09.2010
Oponenti: RNDr. Daniel Zeman, Ph.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Předmětem této bakalářské práce, jež navazuje na ročníkový projekt, je implementovat deskovou hru Quoridor jakožto grafickou počítačovou aplikaci s možností hry ve více hráčích po síti. Hra bude umožňovat kromě hry ve 2 nebo 4 hráčích na čtvercové hrací ploše také jiné počty hráčů (podle možností např. 3, 5 apod.), čemuž se vhodně přizpůsobí tvar hrací plochy a pravidla hry. Součástí práce bude implementace počítačového protivníka a vyhodnocení jeho partií s lidskými hráči.
Programovací jazyk: Java
Platforma: nezávislé (Java - kompatibilní)
Grafické rozhraní.
Seznam odborné literatury
Jiří Sedláček: Úvod do teorie grafů (Academia, Praha 1981)
Předběžná náplň práce
Předmětem této bakalářské práce, jež navazuje na ročníkový projekt, je implementovat deskovou hru Quoridor jakožto grafickou počítačovou aplikaci s možností hry ve více hráčích po síti. Hra bude umožňovat kromě hry ve 2 nebo 4 hráčích na čtvercové hrací ploše také jiné počty hráčů (podle možností např. 3, 5 apod.), čemuž se vhodně přizpůsobí tvar hrací plochy. Součástí práce bude implementace počítačového protivníka a vyhodnocení jeho partií s lidskými hráči.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
The topic of the bachelor thesis is an implementation of the board game Quoridor as a graphical computer application with a possibility of playing the game against several players over the internet. The game will be designed not only for 2 or 4 players, but also for other numbers of players (if possible, for 3, 5 etc.), which will be reflected in the shape of the board. Also an artificial opponent will be implemented and its performance against humans will be evaluated.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK